บริษัท ต้าฟงอุตสาหกรรม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18050005

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ต้าฟงอุตสาหกรรม จำกัด
  • 961-962 หมู่ 5 ซ.สุนทรวสุ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่
    อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 0-2324-3151
  • Fax : 02-3243163
Top