บริษัท โนวาเทร็นด้า จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18050011

เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ห้องน้ำที่มีคุณภาพ และสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ โดยเน้นการพัฒนาและดูแลบุคคลากรให้มีความสามารถ ที่จะคัดสรรสินค้าที่ดีให้กับลูกค้า และมุ่งที่จะส่งเสริมการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โนวาเทร็นด้า จำกัด
  • 662/7-10 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-293-0300-5,098-285-5776
  • Fax : 02-293-0306
  • Website : https://www.novatrenda.co.th/th/
Top