พรเกษมการแพทย์อินเตอร์เนชั่นแนล

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060070

เป็นสถานประกอบการคลินิกสูตินรีเวช ที่รับปรึกษาปัญหาผู้มีบุตรยาก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • พรเกษมการแพทย์อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 138-140,140/1 ชั้น 20 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 0-2255-9198
  • Fax : 0-2255-9198
  • Facebook Fanpage : ฺBarnaby ob
Top