โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070022

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด
  • 202 อาคารเลอ คองคอร์ด ชั้น 10 ห้อง1005 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 026942355
  • Fax : 026942369
Top