บริษัท ซี . ที . เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070023

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมสารเคมี ทางอากาศ ทางนำ้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซี . ที . เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
  • 9/40-41 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
    อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • Tel : 021013409
  • Fax : 021013410
Top