บริษัท เทียนเฉิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070058

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เทียนเฉิง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
  • 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้นที่21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวยขวาง เขตหัวยขวาง กรุงเทพมหานคร10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 0989707868
Top