บริษัท บีดับเบิ้ลยูที สยาม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080002

ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาคอุตสาหกรรมเอกชน และภาครัฐ
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ประเภทไฟส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าและการควบคุม สำหรับภาคอุตสาหกรรรมเอกชน และภาครัฐ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บีดับเบิ้ลยูที สยาม จำกัด
  • 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 12 ห้อง 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026378032
  • Fax : 026378034
Top