สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080035

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2532 และดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักตลอดมา บริษัทฯ ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและให้บริการ รวมถึงความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภท ตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องบรรจุ สนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป
ปัจจุบันในวงการธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุ บริษัทฯได้รับการยอมรับในฐานะความเป็นผู้นำของธุรกิจแขนงนี้ โดยมีสาขาจัดจำหน่ายและให้บริการลูกค้า กระจายตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 10 สาขา และจะเปิดสาขาตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นี้
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองคุณภาพระดับสากล และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางมวล ISO/IEC 17025 จากสถาบันรับรองคุณภาพ TLAS อันเป็นสิ่งยืนยันความมีมาตรฐานสากลของกิจการ
บริษัทฯ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องตรวจสอบน้ำหนักแบบอัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับโลหะปลอมปน, เครื่องบรรจ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม
  • 149/48 ม.9 ซ.พิกุลทอง(บางปลา 79) ถ.เทพารักษ์ กม.20 ต.บางปลา
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 027064850
  • Fax : 027064051
  • Website : http://www.siamscales.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SIAMSCALESENG/
  • Line ID : siamscales
Top