บริษัท ไทย ซินเนอร์จี้ เวิร์คส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080039

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทย ซินเนอร์จี้ เวิร์คส์ จำกัด
  • 515/2 หมู่ที่ 9. ตำบลหนองกี่
    อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
  • Tel : 037-204412-4
  • Fax : 037-204415
Top