บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080076

เราเป็นบริษัทด้านมัลติมิเดียขนาดกลางที่มุ่งเน้นด้านการทำ VR/AR และภาพเสมือนจริงโดยการผสานระหว่างงาน Design ,Creativity และ Technology เข้าด้วยกัน และปัจจุบันกำลังเริ่มต้นขยายทีมออกแบบโดยเฉพาะ Interior Designer เพื่อเข้ามาช่วยประสานงานระหว่างลูกค้าและทีม Programmer นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นด้านการออกแบบทั้งอาคารขนาดกลาง บ้านพักอาศัย ออฟฟิศ ฯลฯ ที่มีความน่าสนใจนอกเหนือจากงานด้านมัลติมีเดียอีกด้วย บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง ให้ส่วนร่วมในการทำงาน เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในอนาคต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด
  • ที่อยู่ 43/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ อาคารเอ ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : 02-024-9579
  • Facebook Fanpage : The Real One Co., Ltd.
Top