บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090011

บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อให้บริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก MRI และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลการตรวจตามมาตรฐานสากล
เนื่องจากบทบาททางการแพทย์ของ MRI มีมากขึ้น และเห็นประสิทธิผลจากการตรวจ MRI จึงมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี MRI และความพร้อมในด้านบุคคลากรของเรา บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรและเครื่อง MRI อย่างต่อเนื่อง จนเป็นศูนย์ MRI ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ

เปิดรับ 15 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 86 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 0918877983
  • Website : https://www.mrithailand.com/work-with-us/
  • Facebook Fanpage : https://m.me/mriprachachuen
  • Line ID : hrpcmri
  • Share :
Top