บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090011

MRI คือหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็ว ปลอดภัย และมีความแม่นยำมากขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถตรวจอวัยวะบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจได้มาก่อน เช่น เส้นประสาทต่างๆ เส้นเอ็นและกระดูกอ่อน เป็นต้น
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการ ในการจัดการบริการด้านสาธารณสุขของไทยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้การรองรับโครงการประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อช่วยขยายโอกาสในการตรวจ MRI ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในราคาพิเศษแต่ยังคงรักษาคุณภาพตามมาตรฐานเหมือนเดิม บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อให้บริการตรวจ MRI และ CT SCAN ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลการตรวจตามมาตรฐานสากล
เนื่องจากบทบาททางการแพทย์ของ MRI มีมากขึ้น และเห็นประสิทธิผลจากการตรวจ MRI จึงมีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี MRI และความพร้อมในด้านบุคคลากรของเรา บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรและเครื่อง MRI อย่างต่อเนื่อง จนเป็นศูนย์ MRI ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 86 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 0918877983
  • Website : https://www.mrithailand.com/work-with-us/
  • Facebook Fanpage : https://m.me/mriprachachuen
  • Line ID : hrpcmri
  • Share :
Top