Horsemen Technologies Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090067

Horsemen Technologies Co.,Ltd.

การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำเหมืองข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Horsemen Technologies Co.,Ltd.
  • อาคารเลขที่ 21 อาคารวังเด็ก 1A ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 0626965628
  • Line ID : Natthanan_1982
Top