บริษัท เน็คเทค ซิสเท็ม เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18090070

NexTech System Service was established by a team of IT infrastructure experts with more than 20 years' experience working at a well-known IT company and specializing in Comvault, Dell, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle, Symentec, Veeam and VMware products

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เน็คเทค ซิสเท็ม เซอร์วิส จำกัด
  • อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 18 888/184-185 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 662-651-4884
  • Website : http://nex-tech.co.th/
  • Facebook Fanpage : Nextech System Service
Top