orake Compay Limited

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100003

หาพนักงานเขียน Auto Cad / Sketup และ โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • orake Compay Limited
  • 525/78 ซอยลาดพร้าว 130 หมู่บ้านสราญพฤกษ์ แขวงพลับ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 0875050999
Top