บริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100010

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จำกัด
  • เลขที่ 52 ซอยนนทบุรี 42 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง
    อำเภอเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-9500999
  • Fax : 02-9501555
Top