บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100020

ผู้ผลิต บำรุงรักษา ซ่อมแซม แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้อุตสาหกรรม
ผู้สมัคร ต้องมีใบขับขี่ตามประเภทที่ใช้งาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
  • 351 ม.1
    อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
  • Tel : 044-000393-5
  • Fax : 044-000396
Top