บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100027

ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ IATF 16949 / ISO 9001 และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top