บจก.ไทยฟู้ดโกลบอล

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100036

บริษัท ไทยฟู้ดโกลบอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจัดจำหน่ายขนมปังอบสด จัดส่งลูกค้า โดยผลิตขนมปังในรูปแบบ ยัดไส้ สอดไส้ พร้อมการจัดการระบบการขายให้ลูกค้า
บริษัท มีความุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพิ่ม ตลอดจนสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในประเทศ อันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ไทยฟู้ดโกลบอล
  • 88/8 หมู่ 1 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 0814246009
  • Website : http://www.pangmak.com
Top