บริษัท ดูอิท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100046

บริษัท ดูอิท จำกัด ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 225 ล้านบาท เราเป็นผู้นำในการผลิตสติกเกอร์คุณภาพสูง ทนน้ำ ทนฝน ทนไอทะเล หรือสารเคมีอื่นๆ จนถึงปัจจุบันเราได้รับความไว้วางจากลูกค้าทั้งในประเทศ และนอกประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์อเนกประสงค์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร

ในปัจจุบัน เราได้ Certificate มาตรฐานทั้ง ISO 9001:2015, ISO 140001:2015 และ TS 16949. อีกทั้งบริษัทยังมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อทั้งชุมชนต่อประเทศ และต่อโลก จึงได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14001

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดูอิท จำกัด
  • 99 ซอยอ่อนนุช 11 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-332-8092-9 ต่อ 823
  • Fax : 02-742-5517
  • Website : http://www.doit.co.th
  • Facebook Fanpage : https://th-th.facebook.com/doit.co.th/
Top