โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100049

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี
และเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ที่ได้รับมาตรฐาน HA และมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI
โดยมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลและพัฒนาด้านการแพทย์ การพยาบาล การบริการ และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

โรงพยาบาลมหาชัยได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่ง ได้แก่
1. มหาชัย 2
2. มหาชัย 3
3. มหาชัยแม่กลอง
4. มหาชัยเพชรรัชต์
5. พร้อมแพทย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
  • 927/43ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034-424990-4 ต่อ 1660
  • Fax : 034-424990 ต่อ 1313
  • Website : http://www.mahachaihospital.com
  • Facebook Fanpage : Mahachai Hospital HR
Top