บริษัท อัลฟา พรีซิชั่น อุดร จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110016

ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์จากยางและซิลิโคน
(Part หูฟังโทรศัพท์, O-Ring เป็นต้น)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อัลฟา พรีซิชั่น อุดร จำกัด
  • 356 หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสระ
    อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  • Tel : 042-930-812 มือถือ 081-872-0417
  • Fax : 042-930-813
  • Website :
  • Line ID : e-mail : nantita@alpha-th.com
Top