เลนโซ่อินเตอร์เทรด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110018

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ NEC , จำหน่ายแบตเตอรี่รถโฟค์ลิฟ 3K และจัดจำหน่ายระบบจัดเก็บสินค้าสินค้าระบบประหยัดพลังงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เลนโซ่อินเตอร์เทรด
  • 292 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 023752425-33 *1143
  • Fax : 023752436
  • Website : http://www.lensointertrade.com
  • Line ID : 0816425145
Top