บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120009

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด
  • 128/973 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
    อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  • Tel : 027638871-2
  • Fax : 027638870
  • Website : http://www.thainitshoei.com
  • Share :
Top