บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120013

ประกอบกิจการค้าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า จำกัด
  • 159/195 หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง
    อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
  • Tel : 02-424-0226,02 597 1191 ,0629295624
  • Fax : 02-424-0226
Top