บริษัท เวลธ์นีดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120013

ประกอบกิจการค้าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัย

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เวลธ์นีดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • 159/195 หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง
    อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
  • Tel : 02-424-0226,094-316-8822
  • Fax : 02-424-0226
Top