บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120032

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด
 • เลขที่ 47/133-134 ถนนกาญจณาภิเษก
  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
  10160
  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
 • Tel : 028013843-6
 • Fax : 028013847
 • Website : http://www.chaophayacomputech.com
Top