บริษัท เอสพีจี อโกรเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18120035

บริษัท เอสพีจี อโกรเทค จำกัด เปิดอำเนินการตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2556 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตร,ปุ๋ย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอสพีจี อโกรเทค จำกัด
  • 44/31 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง
    อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel : 0818298354
  • Website :
  • Line ID : sari546304
Top