บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010005

- จําหน่าย เครื่อง และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ POS
* เครื่อง POS (POS TERMINAL)
* เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (RECEIPT PRINTER)
* สแกนเนอร์บาร์โค๊ด (BARCODE SCANNER)
* ลิ้นชักเก็บเงิน (CHASH DRAWER)
* เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด (BARCODE PRINTER)
* เครื่องสํารองไฟ (UPS)
* วัสดุสิ้นเปลือง (SUPPLY)

- จำหน่ายcซอฟต์แวร์ระบบ POS : Rich POS
* Rich POS For BOR (ซอฟต์แวร์บริหารส่วนกลางควบคุมสาขา)
* Rich POS For CRM Center (ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลสมาชิกส่วนกลาง)
* Rich POS For Retailer (ซอฟต์แวร์บริหารร้นค้า)
* Rich POS For Restaurant (ซอฟต์แวร์บริหารร้านอาหาร)

- งานบริการลูกค้า
* ติดตั้งและวางระบบ POS ให้กับลูกค้า
* การให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหา (Call Center)
* ศูนย์บริการเอปสันเซอร์วิส EPSON SERVICE (TM PRINTER)
* การให้บริการลูกค้าทั้งในและนอกศูนย์บริการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจ้าพระยาคอมพิวเทค จำกัด
  • 47/133-134 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
    เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 02-8013843-6
  • Fax : 02-8013847
  • Website : http://www.chaophayacomputech.com
  • Facebook Fanpage : chaophayacomputech.com
  • Line ID : 0852231991
Top