บริษัท อาร์ พี เค แมชชีน พาร์ท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010007

บริษัทเราเป็นผู้ประกอบการประเภทรับขึ้นรูปโลหะทุชนิดตามแบบลูกค้า

เปิดรับ 8 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อาร์ พี เค แมชชีน พาร์ท จำกัด
  • บริษัท อาร์ พี เค แมชชีน พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    เลขที่ 729 หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน
    อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
  • Tel : 0812569432, 0922688097
  • Share :
Top