บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010024

As a member of Sahaviriya Group, we are one of leading manufacturers of SteelBar for construction industial in Thailand who got ISO9001:2015 and ISO14001:2015 Our plant is located at Bangsaphan Prachuaokirikhun Province. Due to our business expansion, we are looking for an energetic person to join us as follow.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
  • ลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถ.สุรศักดิ์ สีลม
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-630-0590-5
  • Fax : 02-236-6996
  • Website : http://www.bsbm.co.th
Top