โรงพยาบาลท่าจีน

รหัสผู้ประกอบการ : EM19010040

โรงพยาบาลเอกชน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงพยาบาลท่าจีน
  • 452/1 ม.1 ต.กำแพงแสน
    อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
    อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  • Tel : 081-8285331 ,081-8383344
  • Fax : 034-391993
Top