บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19020010

SKF ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการสินค้าและบริการการแก้ปัญหาการใช้งานของลูกค้าที่เกี่ยวกับตลับลูกปืน ซีล ระบบหล่อลื่น แม็คคาทรอนิคส์ บริการ
และผลิตภันฑ์ส่งกำลัง โดยจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย
SKF ได้นำความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการหลักทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน และเกิดเป็นฐานความรู้ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสิทธิผลสูงสุด
SKF เรามอบโอกาสการทำงานที่ท้าทาย รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความเป็นผู้นำทางการตลาด SKF จึงต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่อยากท้าทายความสามารถและเติบโตไปกับองค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 72/70 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022969300
  • Website : https://www.skf.com/th/index.html
Top