Perfect Home Resort / Perfect Design & Build / Senior Living Solutions

รหัสผู้ประกอบการ : EM19020034

เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้าน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ ก่อสร้าง นำเข้า ส่งออก ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Perfect Home Resort / Perfect Design & Build / Senior Living Solutions
  • 333/88 หมู่3. ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ / 164 หมู่ 6 ซอยเทศบาล 14. ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี / 43 หมู่ 4. ซอยพยูน 18. ถนนเนินกระปรอก-หาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
    อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
  • Tel : 038053034
  • Fax : 038053034
Top