บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030015

บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด ดำเนินงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย / งานวิศวกรรมออกแบบ / งานทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) รวมถึงงานทดสอบและตรวจสอบ พร้อมทั้งการรับรองคุณภาพ (Testing and Certification) โดยได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทดสอบและรับรองคุณภาพความปลอดภัยให้สถานประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงงานทดสอบและตรวจสอบด้านอื่นๆ ที่ต้องมีการรับรองคุณภาพความปลอดภัย เช่น ระบบไฟฟ้า หรือ อาคาร เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไฮบริด อินทิเกรชั่น จำกัด
  • 28/165-166 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-5739425-8
  • Fax : 02-573-9429
Top