ฟิวชั่น ซอฟต์

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030021

บริษัท ฟิวชั่น ซอต์ฟ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเน้นการพัฒนาและออกแบบระบบต่างๆ ให้แก่ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้นและเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ในอีกทางหนึ่งเราก็ได้มีการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จึงได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อให้รองรับความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัท ฟิวชั่น ซอต์ฟ จำกัด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ฟิวชั่น ซอฟต์
  • 77/148 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น34 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 020503856
Top