บริษัท ที-วอเตอร์ (อีซีซี) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030026

จำหน่ายน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค และทำงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที-วอเตอร์ (อีซีซี) จำกัด
  • 99/559 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1-2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 02-102-1629-30
Top