บจก.เคทีซี เคมีคอล

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030032

ผลิตและจำหน่าย เคมี ทั่วไป ด้านอุตสาหกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.เคทีซี เคมีคอล
  • เลขที่ 1/1 ซอยทับยาว 1 แขวงทับยาว
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 02-988-5201-4
  • Fax : 02-988-5194
  • Website : http://www.ktc-chemical.co.th
  • Line ID : 0863114373
Top