วัดมกุฎกษัตริยาราม

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030047

สำนักจัดประโยชน์ วัดมกุฏกษัตริยาราม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการดูแลทรัพย์สินของวัด ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อาคารเช่าพักอาศัย และที่ดิน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วัดมกุฎกษัตริยาราม
  • 330 วัดมกุฏกษัตริยาราม ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม
    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • Tel : 02-281-2965
Top