บริษัท เพชรบุญมา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030054

เปิดรับ 6 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

09/12/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

09/12/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

09/12/2562

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

09/12/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

06/12/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

06/12/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพชรบุญมา จำกัด
  • 888/1 13-19 425-610 ถนนเพชรบุรี
    แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-6566888
  • Fax : 02-6566556
  • Website : http://www.granddiamondsuites.com
  • Facebook Fanpage : HR Grand
Top