บริษัท เพชรบุญมา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030054

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพชรบุญมา จำกัด
  • 888/1 13-19 425-610 ถนนเพชรบุรี
    แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-6566888
  • Fax : 02-6566556
  • Website : http://www.granddiamondsuites.com
  • Facebook Fanpage : HR Grand
Top