บริษัท ยูเนี่ยน-เทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050019

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่่ยวการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศ สินค้าปะเภทเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และผลิตภัณฑ์ขัดทำความสะอากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูเนี่ยน-เทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
  • 2/122 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น22 ซ.บางนา-ตราด 25
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 023615032
  • Fax : 027441001
  • Website : http://www.uniontopgroup.com/
Top