บริษัท ยูเนี่ยน-เทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050019

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่่ยวการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศ สินค้าปะเภทเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และผลิตภัณฑ์ขัดทำความสะอากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูเนี่ยน-เทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
  • 333/250 หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว 14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 081-8180889
  • Website : http://www.uniontopgroup.com/
  • Share :
Top