บริษัท วิศววิทย์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050055

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจออกแบบสร้างระบบและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์วัด/วิเคราะห์ก๊าซ และของเหลวสำหรับขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ต้องการรับสมัครบุคคลากร
เพื่อเข้าร่วมทีมงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วิศววิทย์ จำกัด
  • 71/35 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 0-2884-6570
  • Fax : 0-2433-4378
  • Website : http://www.engineering-sci.com
Top