บริษัท ธีรมณ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050059

ษัท ธีรมณ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม 2553 โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าประเภทไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร ไม้จิ้มฟัน น้ำมะนาวคั้นสด 100% เกรด A ฯลฯ เป็นศูนย์กลาง ในการซื้อขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกราย ลูกค้าของบริษัทมีตั้งแต่ลูกค้าในกลุ่มขายส่ง-ขายปลีก -ร้านอาหาร-โรงงานอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมอาหารส่งออก ฯลฯ โดยสินค้าหลักของบริษัท จะเป็นสินค้าประเภทไม้ไผ่ และน้ำมะนาว 100% ซึ่งมีโรงงานผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าได้ในปริมาณมาก

บริษัทธีรมณฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตอาหารส่งออกรายหลาย โดยบริษัทดำเนิน ธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เราจึงคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ ของบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยจิตสำนึกของการผสานผลประโยชน์ และการทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีความสุข และบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จึงให้ความสำคัญทางด้านการให้บริการ และการจัดส่งที่ถูกต้องและรวดเร็ว

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ธีรมณ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
  • 109/59 หมู่ 6 ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11150
  • Tel : 0863340672
  • Website : http://www.teeramon.com/
  • Line ID : tmi2019
Top