บริษัท ไอ. ซี. อี. อินเตอร์เทรด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060031

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถทำความสะอาดพื้น ยี่ห้อ TENNANT ของอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไอ. ซี. อี. อินเตอร์เทรด จำกัด
  • 18 ถ. พรหมราษฎร์ แขวงบางบอน
    เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-4506055-6
  • Fax : 02-4506057
  • Website : http://www.iceintertrade.com
Top