บริษัท เจริญกิจ 57 จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19070012

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจริญกิจ 57 จำกัด
  • 255/19 ถ.รัขดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026939041-49
Top