บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19070013

ดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ-ขายเศษเหล็กมาตั้งแต่ปี 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนรับซื้อเศษเหล็กให้กับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บจก.เหล็กสยาม นโยบายของบริษัท คือ การจัดหาเศษเหล็กที่มีคุณภาพ สะอาด สามารถนำไปหลอมและผลิตเป็นเหล็กสำเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
  • 159 ซ.เพชรเกษม81 แขวงหน้องค่้างพลู
    เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 0971088528
  • Website : http://scrapthailand.com
  • Line ID : Lmw_hr
Top