บริษัท บี.เอส.อาร์. ออร่า เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19070020

ให้บริการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไปเที่ยวหรือ ใช้ในสถานที่เกี่ยวกับทหาร หรือ อบรมการยิงปืนเพื่อสันทนาการ

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top