บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080006

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและให้คำปรึกษาทางด้านระบบ Web-Based Application และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Microsoft (Thailand) และได้ใช้เทคโนโลยีจาก Microsoft ในการพัฒนา Application โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง จนได้รับรางวัลจากการประกวด Software ดีเด่นจากหลายสถาบัน จึงทำให้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างดี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
  • 129 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 026430807-9
Top