บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080007

ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จำกัด
  • เลขที่ 19/1-2 อาคารวังเด็ก3 ชั้นที่ 6 ห้อง 6A-B ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-6178990-1
  • Fax : 02-6178892
Top