บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090024

ผู้ดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เซ็นทรอลนิคส์ จำกัด
  • 75/36, 75/37 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10200
  • Tel : 02-3190773-4, 02-3180824
  • Fax : 02-3180842
  • Website : http://www.centralnics.com
  • Line ID : centralnics
Top