บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (จำกัด) มหาชน

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090042

ไอเน็ต คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (จำกัด) มหาชน
  • 1768 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 063-205-2913
  • Fax : 022571379
  • Website : http://career.inet.co.th/
  • Facebook Fanpage : inet cloud
  • Line ID : poohpsy
Top