เซ็นออพติกส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090091

XENOptics Limited is a cutting edge research and development company. Based in Chiang Mai, Thailand with partners and offices worldwide.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เซ็นออพติกส์ จำกัด
  • 195 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองเชียงใหม่-หางดง ต.น้ำแพร่
    อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  • Tel : 052081400
Top